قطعات کولینگ تاور

چرا باید قطعات و اجزای کولینگ تاور را به صورت دوره ای تعویض کنیم؟
https://u.to/Th9cGw
برجهای خنک کننده به عنوان یک منبع برودتی وظیفه خنک‌کردن دستگاه‌های گرما زا را بر عهده دارد و عموماً به صورت دائم کار (continues) طراحی می‌گردند. بنابراین این تجهیز در تماس دائمی با جریان ریزشی آب و جریان مکشی هوا می‌باشد. افزایش غلظت مواد محلول آب در اثر تبخیر دائم در این سیستم امری محتمل می‌باشد. افزایش غلظت سبب رسوب گرفتگی و رسوب هم موجب کاهش شدید عملکرد کولینگ تاور خواهد گردید. از این رو سرویس، شستشو و تعویض قطعات به جلوگیری از این موضوع کمک بسزایی می‌نماید.