چرا محبوب ترین موز جهان ممکن است منقرض شود | کسب و کار بزرگ

موز نیز با همه گیری روبرو است. تقریباً تمام موزهایی که در سطح جهان صادر می شوند فقط یک نوع Cavendish هستند. و کاوندیش در برابر قارچی به نام بیماری پاناما ، که مزارع موز را در سراسر جهان ویران می کند ، آسیب پذیر است. اگر متوقف نشود ، کاوندیش ممکن است منقرض شود. ما از مزرعه ای در کلمبیا آلوده به بیماری پاناما و آزمایشگاهی در هلند برای بررسی این قارچ بازدید کردیم تا ببینیم آیا امنیت زیستی و تولید مثل می تواند صنعت موز 25 میلیارد دلاری را نجات دهد.

00:00 معرفی
1:22 موز مورد علاقه جهان
2:51 برداشت موز
5:51 قارچ پخش می شود
8:15 انقراض اول
9:13 آیا علم می تواند موز را نجات دهد؟
ساخت سردخانه