نازل فانوسی مرحله ای

نازل فانوسی مرحله ای توسط گروه فنی مهندسی تجهیز صنعت تتا https://tst-coolingtower.ir/ در متریال pp تولید میشود این نازل فانوسی مرحله ای را میتوانید با مراجعه به سایت اصلی در آدرس پایی مراجعه و خریداری نماییدhttps://tst-coolingtower.ir/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C/