چرا برای قرآن که از جانب خدا آمده اینقدر شبهه مطرح می کنند ؟! پاسخ استاد رستم نژاد ( شبکه جهانی ولایت )