اخطار جنگنده‌های روسی به بمب افکن B-۵۲ آمریکایی بر فراز دریای سیاه

جنگنده‌های روسی با شناسایی یک بمب افکن آمریکایی از نوع B-۵۲ که بر فراز دریای سیاه پرواز می‌کرد، باعث تغییر مسیر آن شدند.