دستگاه حضور و غیاب در مشهد (افق تایم)

انواع رایج سیستم حضور و غیاب در شهر مشهد کدامند؟
در شهرهای بزرگ تعداد مراکز صنعتی، اداری و تجاری در آن‌ها بسیار بیشتر از سایر شهرهاست. بنابراین داشتن دستگاه حضور و غیاب در شهر مشهد و سایر کلان شهرها مانند تهران و اصفهان، بسیار لازم و ضروری است. سیستم‌های کنترل تردد پرسنل در مشهد انواع مختلفی دارند؛ دستگاه حضور غیاب پانچی که از قدیمی‌‌ترین مدل‌های سیستم کنترل ساعت حضور افراد است. اما دستگا‌ه‌های حضور غیاب اثر انگشتی، دستگاه حضور و غیاب کارتی، سیستم ساعت زنی تشخیص چهره و سیستم حضور و غیاب عنبیه چشم و … از دستگاه‌های جدیدتر برای ثبت ساعات حضور پرسنل مجموعه‌ها در شهر مشهد است.
https://ofoghfaravision.com/attendance-device/mashhad-attendance-device/