تشخیص زعفران اصل از زعفران قلابی

"خرید زعفران" اصل یا خرید زعفران قلابی : این روز ها خرید زعفران مشکل شده. اکثریت زعفران های عرضه شده در بازار تقلبی می باشند. در این ویدیو ما راه های تشخیص زعفران اصل را زعفران قلابی آموزش داده ایم. برای آموزش های بیشتر می توانید به سایت ما مراجعه کنید.