آموزش تولید ویدیو آموزشی با نرم افزار Camtasia Studio

حتماً برای شما هم پیش آمده که بخواهید گزینه ای را در نرم افزاری خاص به کسی نشان دهید و از طریق تلفن نتوانید و یا بخواهید در مورد موضوع خاصی یک آموزش کوچک ضبط کنید و ندانید باید چه کار کنید؟ این ویدیو 8 دقیقه ای به شما کمک می کند که از صفحه کامپیوتر خودتان فیلم بگیرید و از طریق میکروفن متصل به دستگاهتان شروع به صحبت کنید و حتی در صورت داشتن وب کم بتوانید تصویر خودتان را نیز در فیلم نهایی قرار بدهید