برای قضاوت محمود فکری خیلی زود است

مجید جلالی، کارشناس فوتبال: برای قضاوت عملکرد محمود فکری خیلی زود است

در هر زمینه‌ای مثل مدیریت و امکانات به استقلال نگاه کنید، این تیم راه پیشرفت را نمی‌رود و فضای آرامی وجود ندارد.

چرا در باشگاه بزرگی مثل استقلال هر 2 ماه یک مدیر جدید می‌آید؟