آموزش فعال کردن Hibernate و Faststartup در ویندوز 10

استفاده از hibernate در ویندوز باعث افزایش سرعت بوت شدن ویندوز میشود. اگر شما هم چندین برنامه سنگین روی کامپیوترتان دارید که هر بار روشن شدن کامپیوترتان چند دقیقه زمان میخواهد این آموزش را حتما پیاده کنید تا از زمان با ارزشتان بهتر استفاده کنید. https://4rahecomputer.com/enable-hibernate