حمل و نقل و ترخیص کالا

ترخیص کالا از گمرک به کلیه اقداماتی گفته می‌شود که براساس آن یک کالا مجوز صدور یا ورود به یک کشور را دریافت می‌کند. ترخیص کالا از گمرک یکی از مراحل مههم صادرات و واردات میباشد.
https://elintradeco.com/category/transportation/customs/