دفن شدن خودرو ها زیر برف - خلخال

خودروها در برف دفن شده‌اند و مردم به سختی در کوچه‌ها تردد می‌کنند.