آغاز همکاری جناب آقای دکتر نقبائی با شرکت گامفا و تغییرات جدید

ویدئو آغاز همکاری جناب آقای دکتر سید رضا نقبائی لنگرودی نویسنده بزرگترین دانشنامه واژگان جهان با مهدی فاضلی مدیرعامل شرکت گامفا و ایجاد تغییرات جدید.
جهت ارتباط بیشتر حتما در اینستاگرام همراه ما باشید.
https://www.instagram.com/mahdifazelioriginal

https://www.instagram.com/noghabaei.ir

https://www.instagram.com/gamfa.ir