انتخاب عبارت کلیدی صحیح ( همراه باشید با برند یک سئو ایران )

اولین قدم سئو سایت؛ انتخاب عبارت کلیدی صحیح

???? چگونه عبارت کلیدی اصلی کسب و کار خود را انتخاب کنیم؟
???? عبارت کلیدی اصلی سایت چه تاثیر بر سئو صفحه اصلی دارد؟