پیام تبریک روز پدر به انگلیسی با عکس

Dad. You have given me the best things in life: Your time, your care, and your love. I am truly grateful to have you in my life. Happy Father’s Day!
پدر شما بهترین چیزها را در زندگی به من داده اید: زمان، مراقبت و عشق تو. من واقعا سپاسگزارم که شما را در زندگی خود داشته باشید. روز پدر مبارک!
برای مشاهده متن های بیشتر همراه با عکس به لینک زیر بروید.
"پیام تبریک روز پدر به انگلیسی با عکس