جزئیات اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیک

در طرح کالابرگ الکترونیکی قیمت کالا بر مبنای شهریور۱۴۰۰ ملاک عمل قرار میگیرد و در صورت افزایش احتمالی قیمت کالاها، سهم پرداختی مردم ثابت می‌ماند.