به چه کسانی جراحی زیبایی توصیه میشود ؟

این روزها به ویژه در خانم ها شاهد عمل های جراحی متعدی هستیم . اما سوال این است که آیا آنها به همه این جراحی های زیبایی احتیاج دارند ؟چه کسانی باید جراحی زیبایی انجام دهند ؟در این ویدیو به موضوع جراحی های زیبایی میپردازیم.