جاسوس - Spy 2015

سینمایی اکشن و کمدی - جاسوس - Spy 2015 - یک میزگرد محدود از تحلیگران سازمان سیا (CIA) تشکیل می شود تا داوطلبان نفوذ مخفیانه به تشکیلات یک فروشنده سلاح های مرگبار را بررسی کنند و با یافتن یک گزینه مناسب از وقوع یک فاجعه جهانی جلوگیری نمایند. یک آنالیزور پشت میزنشین ، داوطلب می شود. اما… - https://Gap.im/nama66