شستشوی فرش دستباف

شستشوی فرش دستبافت یکی از خدماتی است که به بهترین شکل در گروه قالیشویی آپ انجام میشود. عمل قالیشویی برای فرش های دستباف یکی از مهمترین اموری است که این قالیشویی به آن اهمیت ویژه ای می دهد. نوع فرش و نوع بافت در شستشوی فرش دستباف نقش بالایی دارد.
فرش های کاشان، اراک، مشهد، اردکان، تبریز، تبریز اعلاء ، گل ابریشم، ابریشم، تمام ابریشم از جمله فرش های دستباف هستند که به بهترین شکل در قالیشویی آپ شستشو می شوند. شستشوی هر فرش دستباف متفاوت از فرش های دیگر است و این مسئله ای است که در قالیشویی آپ برای شستشوی فرش به آن توجه می شود.
(https://appcarpet.com/services/%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%88%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%81/ )