فیلم Paydirt 2020 منفعت با دوبله فارسی

فیلم منفعت (Paydirt) در سال 2038 جورج آلمر در حال کار بر روی یک هوش مصنوعی معادل مغز انسان است. آخرین نمونه اولیه وی تقریبا آماده است.او هدفی دارد که باید به هر قیمتی پنهان شود ...