شیر فشار شکن کارواش خانگی

چرا از شیر فشار شکن استفاده میکنیم؟
شیر فشار شکن برای کارواش صنعتی اسفاده می شود و این وسیله دو کار مهم انجام می دهد:
1-تنظیم فشار کارواش صنعتی
2-محافظت از دستگاه در مقابل ترکیدن از فشار زیاد

شما میتوانید شیر فشار شکن را از گروه صنعتی ایتال سرویس تهیه نمایید.
021-55414397 www.italservice.ir