دانلود زیرنویس فارسی فیلم Bigfoot: Path of the Beast 2020

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Bigfoot: Path of the Beast 2020 پس از ناپدید شدن مرموز همسر افسرده خود ، مردی که با اعتیاد به الکل روبرو شده بود با برخورد با دیوانگی خود و خشم موجودات دیگر ، با کشتن یک موجود پاگنده و زنده فرار از بیابان انتقام می گیرد.

http://blue-subtitle.com/bigfoot-path-of-the-beast-2020/