آموزش زنبورداری پرورش ملکه زنبور عسل

آموزش زنبورداری به شیوه های نوین
02128423118 - 09130919446,7,8
سرفصل ها :
آغاز زنبورداری و اصول آن
آموزش نگه داری زنبور عسل در فصل های مختلف و روش تغذیه زنبور در فصل های مختلف
ساخت کندو
برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران 118فایل تماس بگیرید
www.118File.com