فیلترشنی استخری

فیلتر شنی استخر با داشتن بخشی که شامل شن و سیلیس است مانع از عبور آلودگی‌های آب می‌شود. طرز کار این دستگاه ها زیاد پیچیده نیست و آب از یک طرف وارد فیلتر می شود و از فیلترهای داخلی عبور کرده و آلودگی و ذرات آن گرفته می شود؛ سپس آب خالص از طرف دیگر آن خارج می شود.
برای مشاهده جزئیات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید
"فیلترشنی تصفیه آب"
شماره تماس شرکت 02165570363