دستگاه رادیوگرافی دندانپزشکی دگوتزن AC دیواری مدل XGENUS | دنت لند

مشخصات فنی دستگاه رادیوگرافی دندانپزشکی دگوتزن AC دیواری مدل XGENUS
نوع AC
مدل XGENUS
اتصال دیواری
کشور ساخت ایتالیا
ولتاژ تیوب 70 KW

مشاهده سایر مشخصات در لینک زیر در سایت دنت لند :
https://dentland.ir/product/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%da%af%d9%88%d8%aa%d8%b2%d9%86-ac/

مشاهده تمامی رادیوگرافی های دندانپزشکی در سایت دنت لند :
https://dentland.ir/product-category/dental-imaging-equipment/dental-x-ray-units/