افزایش غلظت آلاینده‌های جوی

غلظت آلاینده‌های جوی در کلان شهر‌ها افزایش می‌یابد