آموزش تعویض دسته دنده در خودروهای دنده‌ای

دسته دنده در بعضی از خودروهایی که دنده دستی دارند به صورت پیچی و در بعضی دیگر به صورت پرسی بر روی محور دنده خودرو قرار داده شده است. در این ویدیو نحوه عوض کردن دسته دنده پرسی بدون شکستن قطعات آموزش داده می‌شود.