اصلاح میدلاین دندان

یکی از اقداماتی که دکتر محمد علی ناصری متخصص ارتودنسی در اصفهان در پایان ارتودنسی انجام می دهد اصلاح میدلاین دندان است . اصلاح میدلاین دندان کمک می کند تا خروجی درمان نتیجه بهتری داشته باشد و تقارن ظاهری حفظ شود .
https://drnaseriorthodontist.com/modify-tooth-midline/