کارگاه نهج البلاغه در خانه- قسمت دوم از حکمت پنجم-15

کارگاه نهج البلاغه در خانه- قسمت دوم از حکمت پنجم
با موضوع : آداب انسانی
معاونت فرهنگی و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
مدرس حاج آقا محمودی