حاشیه جالب از حضور رئیسی در زنجان

در جریان این دیدار کوتاه، یک مادر شهید سخنان خود را مطرح می کند و رئیس دستگاه قضا نیز با فراخواندن استاندار، به او قول پیگیری میدهد و شنبه در اولین وقت اداری مشکل این مادر حل میشود.