دانلود پرسشنامه استاندارد سواد رسانه ای

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سواد رسانه ای توسط فلسفی در سال ۱۳۹۳ ساخته شده و دارای ۵ مولفه و ۲۰ سوال می باشد و دارای طیف لیکرت خیلی زیاد تا خیلی کم می باشد.برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.
http://l1l.ir/5r48