نابغه استند آپ کمدی کمدی اجرای بی نظیر آخر خنده | خنده بازار

نابغه استندآپ کمدی کمدی مجید افشاری. اجرای بی نظیر آخر خنده. (موضوع : ازدواج کردن)

استند آپ کمدی

کلیپ طنز , کلیپ فان , خنده بازار , فان , طنز