تعداد دانش‌ آموزی که بر اثر کرونا فوت کرده‌اند

معاون کل وزارت بهداشت با حضور در بخش گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره تعداد دانش‌آموزانی که بر اثر کرونا فوت کرده‌اند توضیحاتی داد.