سقوط ستون‌ ساختمان در سعادت آباد تهران حادثه آفرید

سقوط یکی از ستون‌های ساختمان در حال ساخت نبش خیابان علامه شمالی، در سعادت آباد تهران حادثه آفرید. به گفته یکی از شاهدان عینی در این حادثه فقط ۲ ماشین خسارت دیدند و این حادثه صدمه جانی نداشته است.