سقوط آزادهای دونفره تفریحی استاد نقدی پری از هواپیما در زیباکنار گیلان

انجام این نوع چتربازی سقوط آزاد برای فان و تفریح در بیشتر کشور ها از جمله ایران بسیار مرسوم است. این نوع پرش از هواپیما از ارتفاع 13.000 فیتی انجام می شود. سقوط آزاد و چتربازی تفریحی به معنای بیرون پریدن فرد کاملا بی تجربه از هواپیما به همراه مربی حرفه است. برای انجام این کار به همراه استاد نقدی پری صفحه اینستاگرام و وبسایت ایشان را مشاهده فرمایید:
اینستاگرام @mehdi_naghdipari
وبسایت www.mehdinaghdipari.com