اینجور ملیونر شدم

نکته ای که با دیدن صحبت های #جیم_کری و #اپرا_وینفری به ذهن آدم خطور میکنه اینه که باید جنم #موفقیت رو داشته باشی و مهمتر از اون باید به خودت برای رسیدن به #هدف هات ایمان راسخ داشته باشی ????⁣
‌⁣
شما برای رسیدن به اهدافتون چه ویژگی‌های خاصی دارید؟⁣