نقد داروینیسم

نقد داروینیسم - استاد رائفی پور - 1389 - تهران - دانشگاه امام صادق (علیه السلام) - https://eitaa.com/dosh66 https://Gap.im/dosh66