عزاداری مجازی در آخرین محرم قرن

شیوع ویروس کرونا، سبب فعالیت چشم‌گیر بسیاری از هیئت‌ها در فضای مجازی شد که این هیئت‌های آنلاین توانستند رضایت بسیاری از مخاطبان خود را جلب کنند.