" آمریکا " ، از نگاه شهروندان آمریکایی ! .

این ویدئو ، کلیپ طنزگونه ای است ،
که در آن ، چند شهروند آمریکایی ،
با اشاره به آمارهایی
از چند معضل اجتماعی کشورشان ،
دربارهٔ آمریکا ، اظهارنظر می کنند .