آموزش زبان انگلیسی اختصارات موبایلی

اختصاراتی که موقع چت کردن میبینیم یعنی جی؟
.
LOL
BTW
NVM
FYI
OMG
توی این ویدیو این اختصارات رو با معنی و کاربردشون یاد میگیریم.
.
.
پس یادت نره این ویدیو رو لایک کنی و برای بقیه هم ارسال کنی!