ده هزار داوطلب برای واکسن ایرانی کرونا

جلیلی، مدیر تیم تحقیقاتی تولید واکسن ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: ۹ هزار و ۹۱۱ نفر تا شب گذشته برای تزریق واکسن کرونا ایرانی داوطلب شدند که شرایط سنی داوطلبان باید بین ۱۸ تا ۵۰ سال باشد.