شادی شهروندان در نیویورک پس از تائید پیروزی بایدن

پس از اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا، شهروندان در نیویورک با حضور در خیابان شادی کردند.