آموزش کاشت ناخن با پودر : مرحله دوم : تیپ گذاری - نیل آکادمی

در مرحله دوم آموزش کاشت ناخن با پودر برای تیپ گذاری ابتدا بایستی سایز مناسب تیپ را انتخاب کنید. دقت کنید تیپ نباید از ناخن شما بزرگتر و نباید از آن کوچکتر باشد.تیپ انتخاب شده بایستی به سطح ناخن چسبانده شود. پیشنهاد می شود توضیحات تکمیلی را در ویدئو مشاهده کنید.
"آموزش کاشت ناخن با پودر"
"آموزش رایگان کاشت ناخن"
"نیل آکادمی"
تماس بگیرید:
۰۲۱-۶۶۷۴۱۱۷۸ | ۰۹۱۲۷۶۰۴۴۹۲