7نکته کاملا معمولی اما عجیب درباره نوزاد شما

نکات عجیب اما معمولی درباره نوزادان
پف بعد از تولد نوزاد
حرکات زیاد نوزاد
بخش سر نوزاد
چین و چروک و جمع شدگیهای پوستی نوزاد
پوشاک و مدفوع نوزاد
پوسته پوسته شدن نوزاد
غذای نوزاد