کارتن حمل اثاثیه منزل در اصفهان

حمل اثاثیه منزل در اصفهان رو میشه با کارتن های خوب و محکم ، بدون اسیب دیدگی وسایل پشت سر گذاشت. کارتن های پنچ لایه متناسب ترینند در این زمینه ک میتونید با استفاده از این کارتن ها وسایلتان رو از رطوبت حرارت و حتی ضرب دیدگی دور نگه دارید... nazmbar.com