نگاهی به صنعت پولساز پویانمایی در ایران

انیمیشن یا پویانمایی به صنعتی پولساز در دنیا تبدیل شده و هنرمندان کشورمان نیز چند سالی است که پا در این عرصه گذاشته‌اند و محصولات خوبی تولید کرده‌اند.