معرفی فیلم بنفشه آفریقایی +بازیگران، خلاصه داستان و زمان اکران

"[برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید](http://digikav.ir/1397/11/01/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4%d9%87-%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/)"


معرفی فیلم بنفشه آفریقایی +بازیگران، خلاصه داستان و زمان اکران