معرفی کارخانه شرکت سجاده فرش سجاده نقش

شرکت سجاده نقش کاشان برترین تولیدکننده ی فرش های محرابی و تشریفاتی برای مساجد و نمازخانه های کشور می باشد که به حمد الهی توانسته بسیاری از مراکز مهم را در سراسر کشور به فرش های سجاده ای مجهز کند. نمونه کارهای ما از اینجا ببینید:
سجاده فرش