افشانک فانوسی برج خنک کننده 02126145899

نازل فانوسی برج خنک کننده https://b2n.ir/849495 یکی از انواع فوگر کولینگ تاور بوده که وظیفه‌ی اصلی آن پاشش آب برروی سطوح برج خنک کننده است . نازل فانوسی کولینگ تاور ظاهری شبیه به برج فانوس دریایی دارد و پاشش آب از این قطعه به صورت دایره‌ای می‌باشد . افشانک فانوسی برج خنک کننده می‌تواند جایگزین مناسبی برای اسپرینکلر کولینگ تاور باشد . نازل فانوسی کولینگ تاور در گروه صنعتی و مهندسی تجهیز صنعت تتا تولید و پخش می‌گردد .