انیمیشن کوتاه Butera

انیمیشن کوتاه Butera یک شاهزاده خانم جوان و ترسو است که پس از فرار از خانه شجاعت می یابد تا برای افرادی که دوست دارد ایستادگی کند